W czym mogę pomóc?

Mieszkając, pracując lub prowadząc działalność gospodarczą w Niemczech nietrudno natrafić na sytuację kiedy profesjonalna pomoc prawnika jest nieodzowna. Problemy z pracodawcą, niesłuszne wypowiedzenie umowy o pracę, brak wypłaty należnego wynagrodzenia, dochodzenie odszkodowania od pracodawcy, niesatysfakcjonujące świadectwo  pracy czy też analiza  umowy o pracę przed jej podpisaniem? Niepłacący klient lub zleceniodawca, nieuzasadnione żądania, odwołanie od nakazu zapłaty, likwidacja skutków wypadku komunikacyjnego, dochodzenie odszkodowania od ubezpieczenia? Potrzeba sporządzenia umowy, czy ogólnych warunków umów, ochrona danych osobowych? To tylko przykłady problemów z jakimi mierzą się osoby prywatne lub firmy działające na terenie Niemiec. Jest wiele sytuacji, z których da się wyjść obronną ręką lub co najmniej zminimalizować straty. Doraźna lub stała obsługa prawna pomaga rozwiązywać bieżące problemy związane z prawem i daje Państwu to co liczy się najbardziej: więcej czasu i mniej nerwów.  

Elzbieta Burzynski kancelaria

O Kancelarii

Kancelaria prawna radcy prawnego Elzbiety Burzynski zapewnia spółkom, jak i osobom prywatnym rzetelną i profesjonalną obsługę prawną na terenie Niemiec jak i w Polsce. 

Biegła znajomość języka niemieckiego oraz niemieckiego systemu prawnego,  jak i wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym na terenie Niemiec w reprezentowaniu małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób prywatnych gwarantuje jakość i skuteczność świadczonych usług. 

Jasna ocena możliwości, punktualność, indywidulane podejście do każdej powierzonej sprawy oraz bieżące informowanie o stanie sprawy stanowią podstawę działalności.

Oferta

Prawo cywilne

Postępowanie o zapłatę, postępowanie upominawcze i nakazowe, ochrona dóbr osobistych, postępowanie egzekucyjne, przygotowanie i negocjacje umów, przygotowanie w imieniu Klienta pozwu oraz wniosków i pism

Prawo ruchu drogowego

Postępowanie powypadkowe, obrona w sprawach wykroczeń drogowych w tym kar grzywnych i sprawach karnych dotychących ruch drogowy, sprawy dotyczące prawa jazdy i zezwoleń na prowadzenie pojazdu mechanicznego

Prawo pracy

Bieżąca obsługa w zakresie niemieckiego prawa pracy. Pomoc w przypadku zwolnienia, dochodzenie roszczeń o wynagrodzenie, urlop i świadectwa pracy. Przygotowanie i opiniowanie umów jak i pomoc w przypadku choroby lub innych spraw losowych

Prawo transportowe i spedycyjne

Dochodzenie rozczeń z tytułu przewozu ładunku, szkody transportowe, outsorcing, umowy o pracę kierowców, zgłaszanie kierowców, reprezentacja interesów w ramach kontroli urzędu celnego, postępowania dotyczących kar grzywny

Prawo transgranicze

Bieżąca obsługa prawna polskich firm działających na terenie Niemiec, usługi z zakresu polsko-niemieckiego obrotu prawnego, zakładanie działalności gospodarczej, reprezentacja Klientów w postępowaniach sądowych w Niemczech i w Polsce,

Windykacja w Niemczech

Analiza i weryfikacja roszszeń, spożądzanie upomnień przedsądowych, sądowe dochodzenie roszczeń, ustalenie istotnych danych dłużników, powodowanie działań w zakresie egzekucji przymusowej na podstawie tytułów wykonawczych

Kancelaria Burzynski - profesjonalna pomoc prawna w Niemczech

Członkostwa