Przywiązujemy dużą wagę do ochrony danych. Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych, w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (DSGVO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia w jakim celu i sposób dane zostają zapisywane i wykorzystywane, oraz jakiego wyboru użytkownik portalu może podjąć w odniesieniu do danych osobowych.

Poprzez korzystanie z witryny kanzlei-burzynski.com użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, wykorzystanie i przekazanie swoich danych zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

1. Nazwa i dane kontaktowe oraz administrator ochrony danych osobowych

Niniejsze zasady przetwarzania danych osobowych mają zastosowanie do przetwarzania danych przez:

Podmiot odpowiedzialny:
Radca prawny Elżbieta Burzyński (zwana Elżbieta Burzyński)
Kastanienallee 152
23858 Reinfeld
Niemcy

E-mail: info@kanzlei-burzynki.com
Telefon: +49 (0) 1573 6233976
Fax: +49 (0) 4533 2080275

Administratorem danych osobowych jest:

Thomas Burzynski
Kastanienallee 152
23858 Reinfeld
Niemcy

Email: datenschutz@kanzlei-burzynski.com

2. Gromadzenie i przechowywanie danych osobowych i charakter oraz cel ich stosowani

a) Gdy użytkownik odwiedza stronę internetową

Podczas otwierania strony internetowej https://www.kanzlei-burzynski.com są automatycznie przesyłane informacje do serwera naszej strony internetowej poprzez przeglądarkę urządzenia użytkownika. Informacja ta jest tymczasowo przechowywane w tzw. Logfile. Poniższe informacje są zapisywane w ten sposób bez interwencji użytkownika i przechowywane do momentu automatycznego usunięcia:

 • adres IP komputera wzywającego,
 • Data i czas dostępu,
 • Nazwa i adres URL pliku,
 • Strona internetowa, z której jest dostęp (wywołującej URL)
 • Przeglądarka używana i ewentualnie system operacyjny komputera i nazwa dostawcy dostępu do usługi.

Wspomniane dane są przetwarzane przez nas do następujących celów:

 • Zapewnienie sprawnego połączenia z naszym portalem,
 • Zapewniając wygodne korzystanie z naszej strony internetowej,
 • Ocena bezpieczeństwa i stabilności systemu, jak i
 • do innych celów administracyjnych.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 akapit 1 DSGVO. Nasz interes prawny wynika z wyżej wymienionych celów w zakresie gromadzenia danych. W żadnym wypadku nie będziemy wykorzystywać zebranych danych w celu wyciągania jakichkolwiek wniosków dotyczących danej osoby.

Ponadto, używamy ciasteczek witryn i usług analitycznych. Dalsze wyjaśnienia są dostępne pod punktami 4 i 5 niniejszej polityki prywatności.

b) W przypadku kontaktu poprzez formularz kontaktowy oraz e-mail

W razie jakichkolwiek pytań oferujemy możliwość komunikowania się z nami poprzez formularz umieszczony na stronie internetowej pod zakładką kontakt. Podczas używania formularza kontaktowego,  imię i nazwisko oraz prawidłowy adres e-mail, zostają przetwarzane jako pola wymagane. Gromadzone informacje są używane przede wszystkim aby dowiedzieć się, kto wysłał wniosek i pozwala nam na szybką reakcje i pomoc. Ponadto informacje te pomagają w prewencji i przeciwdziałaniu nadużyć i przemocy. Wszystkie pozostałe informacje wnikające z maski formularza kontaktowego są dobrowolne. Dane te zostają używane we wspomniany już sposób.

Alternatywnie, kontakt odbywa się za pomocą wymienionego na stronie adresu e-mail. W tym przypadku dane osobowe dołączone do  wiadomości e-mail będą przetwarzane przez użytkownika.

Dane transmitowane przez opisane kanały komunikacyjne wykorzystywane są wyłącznie do przetwarzania informacji.

Przetwarzanie danych w celu kontaktu poprzez formularz kontaktowy jest na podstawie art. 6 DSGVO oparte jest na dobrowolnej zgodzie. Przetwarzanie danych poprzez adres e-mail oparte jest na podstawie art. 6 DSGVO. Uzasadniony interes w przetwarzaniu danych polega na możliwości udzielenia odpowiedzi na postawione pytania.

Jeśli dodatkowych celem kontaktu jest zawarcie umowy, to dodatkowa podstawa prawna do przetwarzania danych wynika z Art. 6 ust. 1 litera b DSGVO.

Dane osobowe przekazane poprzez formularz kontaktowy jaj i te wysłane poprzez e-mail zostaną usunięte tak szybko, jak używanie tych danych przestanie być konieczne w celu osiągnięcia zadania. Tak jest w przypadku zakończenia konwersacji z użytkownikiem. Koniec konwersacji następuje, kiedy można z okoliczności wywnioskować, że zagadnienie zostało wyjaśnione.

3. Ujawnienie danych

Przekazanie danych osobowych osobom trzecim, innych niż wymienione w następujących celach nie odbędzie się.

Możemy ujawniać dane osobowe użytkowników osobom trzecim tylko w przypadku, jeżeli:

 • Na podstawie Art. 6 ust. 1 zdanie 1 świeci DSGVO została wyrażona zgoda
 • ujawnienie zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f DSGVO jest niezbędne do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych i nie ma powodu, aby zakładać, że nieujawnienie Państwa danych leży w Państwa nadrzędnym interesie wartym ochrony,
 • w przypadku, gdy istnieje prawny obowiązek przekazania danych zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. c DSGVO, oraz
 • jest to prawnie dopuszczalne i wymagane dla realizacji stosunków umownych z Państwem zgodnie z art. 6 ust. 1 S. 1 lit. b DSGVO.

4. Cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Są to małe pliki, które są automatycznie tworzone przez przeglądarkę i zapisywane na urządzeniu końcowym (laptopie, tablecie, smartfonie itp.), gdy użytkownik odwiedza naszą stronę. Pliki cookie nie powodują żadnych uszkodzeń urządzenia końcowego, nie zawierają wirusów, trojanów ani innego złośliwego oprogramowania.

W pliku cookie zapisywane są informacje związane z konkretnym urządzeniem końcowym, które jest używane. Nie oznacza to jednak, że jesteśmy natychmiast informowani o Państwa tożsamości.

Wykorzystanie cookies służy z jednej strony uprzyjemnieniu korzystania z naszej oferty. Na przykład, używamy tzw. session cookies, aby rozpoznać, że odwiedziłeś już poszczególne strony naszej witryny. Są one automatycznie usuwane po opuszczeniu naszej strony.

Z drugiej strony, używamy plików cookie do statystycznego rejestrowania korzystania z naszej strony internetowej oraz do jej oceny w celu optymalizacji naszej oferty dla Państwa (patrz sekcja 5). Te pliki cookie pozwalają nam automatycznie rozpoznać, że byli Państwo już z nami, gdy ponownie odwiedzą Państwo naszą stronę. Te pliki cookie są automatycznie usuwane po określonym czasie.

Dane przetwarzane przez pliki cookie są wymagane dla wyżej wymienionych celów w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów oraz interesów osób trzecich zgodnie z art. 6 ust. 1 S. 1 lit. f DSGVO.

Większość przeglądarek automatycznie akceptuje pliki cookie. Można jednak tak skonfigurować przeglądarkę, aby na komputerze nie były zapisywane żadne pliki cookie lub aby przed utworzeniem nowego pliku cookie zawsze pojawiał się komunikat. Całkowite wyłączenie plików cookie może jednak oznaczać, że nie będzie można korzystać ze wszystkich funkcji naszej strony internetowej.

5. Integracje osób trzecich i marketingu bezpośredniego

Na zapewniamy ofert internetowych integracje z trzeciej partii danego poniżej i szczegółowo opisane są stosowane.

Analiza i śledzenie działań

W udostępnionych przez nas ofertach internetowych wykorzystywane są wymienione poniżej i indywidualnie opisane integracje zewnętrznych dostawców.

a) Środki analizy i śledzenia

Wymienione poniżej i stosowane przez nas środki analizy i śledzenia przeprowadzane są na podstawie art. 6 ust. 1 S. 1 lit. f DSGVO. Dzięki stosowanym środkom śledzenia chcemy mieć pewność, że nasza strona internetowa jest zaprojektowana tak, aby spełniać potrzeby naszych klientów i jest stale optymalizowana. Z drugiej strony, wykorzystujemy metody trackingowe do statystycznego rejestrowania korzystania z naszej strony internetowej i oceniania jej w celu optymalizacji naszej oferty dla Państwa. Dotyczy to również reklamy wyświetlanej na stronie. Interesy te należy uznać za uzasadnione w rozumieniu powyższego rozporządzenia.

Odpowiednie cele przetwarzania danych i kategorie danych można pobrać z odpowiednich narzędzi śledzenia.

i) Google Analytics

W celu zaprojektowania naszych stron zgodnie z Państwa potrzebami i ciągłej ich optymalizacji, korzystamy z Google Analytics, usługi analizy internetowej świadczonej przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, dostępnej w Internecie pod adresem: https://www.google.de/intl/de/about/  (zwanej dalej „Google” w tej sekcji oraz we wszystkich innych częściach polityki prywatności).

Podczas korzystania z Google Analytics tworzone są pseudonimowe profile użytkowników i stosowane są pliki cookie (patrz punkt 5 niniejszego oświadczenia o ochronie danych). Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej strony internetowej, takie jak

 • Typ/wersja przeglądarki,

 • używany system operacyjny,

 • Odsyłacz URL (poprzednio odwiedzana strona),

 • Nazwa hosta wchodzącego komputera (adres IP),

 • Czas żądania serwera,

są przekazywane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Informacje te są wykorzystywane do oceny korzystania ze strony internetowej, sporządzania raportów z działalności strony internetowej oraz świadczenia dalszych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i Internetu dla celów badania rynku i projektowania tych stron internetowych pod kątem popytu. Informacje te mogą być również przekazywane osobom trzecim, jeżeli jest to wymagane przez prawo lub jeżeli osoby trzecie przetwarzają te dane w naszym imieniu. W żadnym wypadku adres IP użytkownika nie zostanie połączony z innymi danymi Google. Adresy IP są anonimowe, więc ich przypisanie nie jest możliwe (maskowanie IP).

Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku może nie być możliwe korzystanie z pełnej funkcjonalności tej strony.

Mogą Państwo również uniemożliwić zbieranie danych generowanych przez cookie i związanych z korzystaniem przez Państwa ze strony internetowej (w tym Państwa adresu IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując dodatek do przeglądarki.

Jako alternatywę dla dodatku do przeglądarki, szczególnie w przypadku przeglądarek na urządzeniach przenośnych, można również uniemożliwić Google Analytics zbieranie danych klikając na ten link. Plik cookie z opcją „opt-out” zostanie ustawiony tak, aby uniemożliwić w przyszłości zbieranie Państwa danych podczas odwiedzania tej strony. Plik cookie z rezygnacją jest ważny tylko w tej przeglądarce i tylko dla naszej strony internetowej i jest przechowywany na urządzeniu użytkownika. Jeśli usuniesz pliki cookie w tej przeglądarce, będziesz musiał ponownie ustawić opt-out cookie.

Dalsze informacje na temat ochrony danych w związku z Google Analytics można znaleźć w Google Analytics Help.

Uzyskując certyfikat zgodności z „EU-US Privacy Shield”, Google gwarantuje, że wymogi UE w zakresie ochrony danych osobowych są przestrzegane również podczas przetwarzania danych w USA. Osłonę prywatności można zobaczyć tutaj: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active .

Ponadto Google oferuje dalsze informacje na temat ogólnego obchodzenia się z danymi użytkownika w swojej polityce prywatności oraz w warunkach użytkowania, które można znaleźć na stronie https://policies.google.com/privacy.

Odniesienie do ochrony danych osobowych oraz do oświadczenia o ochronie danych osobowych i warunków użytkowania dotyczy odpowiednio wszystkich ofert produktów Google wymienionych w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych. Aby uniknąć powtórzeń, nie dokonuje się dalszych identycznych odniesień.

ii) Google Tag Manager

Na tej stronie używany jest Google Tag Manager. Google Tag Manager jest rozwiązaniem firmy Google, które pozwala zarządzać tagami stron internetowych za pomocą interfejsu. Narzędzie Google Tag Manager (które implementuje tagi) nie używa plików cookie (tzw. domena bez plików cookie) i nie gromadzi żadnych danych osobowych. Jednak jego użycie może spowodować wyzwolenie innych znaczników, które zbierają informacje, ale nie są dostępne dla Google Tag Manager. Na poziomie domeny lub pliku cookie możliwe jest wyłączenie tej funkcji, która będzie zbierać wszystkie tagi śledzące zaimplementowane w Google Tag Manager.

iii) Google remarketingu lub „podobnych odbiorców” składnikiem Google

Na stronach internetowych prowadzonych przez nas używany jest remarketing lub „podobnych odbiorców” funkcji. Jest to cytat z Google.

Funkcja jest umożliwienie nam procentowej opartej na spersonalizowanej reklamy na stronach internetowych osób trzecich, które również uczestniczą w sieci reklamowej Google.

Aby włączyć tę usługę reklamową Google zbiera podczas wizyty na naszej stronie internetowej za pośrednictwem przeglądarki internetowej cookie z sekwencji liczb na urządzeniu. Ten plik cookie zbierane anonimowo zarówno zwiedzanie i korzystanie z naszej strony internetowej. Ujawnienie danych osobowych, jednak nie zdarza się tutaj. Chyba że strony odwiedzić stronę trzecią następnie, z kolei, również korzysta z sieci reklamowej Google, może być w stanie wyskakujące reklamy, które są związane z naszej strony internetowej lub do naszych lokalnych ofert.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie prawnej Art. 6 ust. 1 litera f) DSGVO. Nasz uzasadniony interes naszej stronie internetowej w ramach analizy, optymalizacji i opłacalnej eksploatacji.

Aby trwale wyłączyć tę funkcję, Google Internet oferuje przeglądarki, najczęstszym https://support.google.com/ads/answer/7395996 plug-in przeglądarki.

korzystanie z plików cookie niektóre sprzedawców może także, np. na http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices lub http://optout.networkadvertising.org/?c=1 Opt-out jest wyłączona.

Za pomocą marketingu różnych urządzeniach tzw. Google może twoje zachowanie użytkownika lub może mieć kilka terminali śledzenie czasu, więc prawdopodobnie będzie zobaczyć nawet oparte na zainteresowaniach, spersonalizowane reklamy po przełączeniu terminala. Jednakże, należy najpierw zgodzili się na powiązanie historii przeglądarki z istniejącym kontem Google.

iv) Facebook Custom Audiences

Na naszej stronie internetowej używamy „Facebook Custom Audiences”. Jest to narzędzie do remarketingu z Facebooka. Facebook Custom Audiences pozwala nam na wyświetlanie reklam związanych z zainteresowaniami, tak zwanych „reklam Facebook”, odwiedzającym naszą stronę internetową, gdy odwiedzają sieć społecznościową Facebook lub gdy odwiedzają inne strony internetowe, które również korzystają z Facebook Custom Audiences. Za pomocą „Facebook Custom Audiences” Twoja przeglądarka internetowa automatycznie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem Facebooka. Nie mamy wpływu na zakres i dalsze wykorzystanie danych zbieranych przez Facebooka poprzez korzystanie z Facebooka Custom Audiences. Zgodnie z naszą wiedzą Facebook otrzymuje od nas informację, że wywołaliście Państwo odpowiednią część naszej strony internetowej lub kliknęliście na reklamę. Jeśli posiadasz konto użytkownika w serwisie Facebook i jesteś zarejestrowany, Facebook może być w stanie przypisać wizytę do Twojego konta użytkownika. Nawet jeśli nie jesteś zarejestrowany w serwisie Facebook lub nie jesteś zalogowany, istnieje możliwość, że Facebook może poznać i zapisać Twój adres IP i inne identyfikatory.

Używamy Facebooka Custom Audiences do celów marketingowych i optymalizacyjnych, w szczególności do wyświetlania reklam, które są istotne i interesujące dla Ciebie, a tym samym ulepszania naszej oferty i uczynienia jej bardziej interesującą dla Ciebie jako użytkownika. Jest to również nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu powyższych danych. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) DSGVO.

Dezaktywacja Facebook Custom Audiences jest możliwa dla zalogowanych użytkowników pod adresem https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen#_ . Jednak to ustawienie zostanie usunięte z chwilą usunięcia plików cookie. Ponadto można dezaktywować pliki cookie, które są wykorzystywane do pomiaru zasięgu i celów reklamowych za pośrednictwem stron internetowych http://optout.networkadvertising.org/, http://www.aboutads.info/choices lub http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/. Również w tym przypadku ustawienie zostanie utracone w momencie usunięcia plików cookie.

b) Social Media Plug-ins

Na podstawie art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f DSGVO stosujemy na naszej stronie internetowej wtyczki do serwisów społecznościowych (tzw. social plug-ins) w celu lepszego poznania naszej firmy. Stojący za tym cel reklamy należy uznać za uzasadniony interes w rozumieniu DSGVO. Odpowiedzialność za działanie zgodne z zasadami ochrony danych musi być zagwarantowana przez ich odpowiednich dostawców.

i) Facebook

Na naszej stronie internetowej, wtyczki do serwisów społecznościowych Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA, dostępne w Internecie pod adresem: https://web.facebook.com/ (zwane w tej sekcji oraz we wszystkich innych częściach niniejszej polityki prywatności: „Facebook”) są wykorzystywane w celu nadania ich wykorzystaniu bardziej osobistego charakteru. To jest oferta z Facebooka. W tym celu używamy przycisków udostępnionych przez Facebook (np. przycisk „LIKE” lub „SHARE”). Przegląd różnych przycisków Facebooka można znaleźć tutaj: https://developers.facebook.com/docs/plugins.

Jeśli wywołasz stronę naszej strony internetowej, która zawiera taką wtyczkę, Twoja przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka. Zawartość wtyczki jest przekazywana przez Facebook bezpośrednio do Twojej przeglądarki i przez nią zintegrowana ze stroną internetową.

Dzięki integracji wtyczki Facebook otrzymuje informację, że Twoja przeglądarka wywołała odpowiednią stronę naszej strony internetowej, nawet jeśli nie posiadasz konta na Facebooku lub nie jesteś aktualnie zalogowany na Facebooku. Informacje te (łącznie z adresem IP) są przekazywane przez przeglądarkę bezpośrednio do serwera Facebook w USA i tam przechowywane.

Jeśli jesteś zalogowany na Facebooku, Facebook może przypisać Twoją wizytę na naszej stronie bezpośrednio do Twojego konta na Facebooku. W przypadku interakcji z wtyczkami, na przykład poprzez kliknięcie przycisku „LIKE” lub „SHARE”, odpowiednie informacje są również przesyłane bezpośrednio do serwera Facebook i tam przechowywane. Informacje te są również publikowane na Facebooku i wyświetlane Twoim znajomym z Facebooka.

Facebook może wykorzystywać te informacje do celów reklamowych, badań rynku i projektowania stron Facebook, aby zaspokoić Państwa potrzeby. W tym celu Facebook tworzy profile użytkowania, zainteresowań i relacji, np. w celu oceny korzystania z naszej strony internetowej w odniesieniu do reklam wyświetlanych na Facebooku, informowania innych użytkowników Facebooka o Twoich działaniach na naszej stronie oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z Facebooka.

Jeśli nie chcesz, aby Facebook przypisywał dane zebrane za pośrednictwem naszej strony internetowej do Twojego konta na Facebooku, musisz wylogować się z Facebooka przed odwiedzeniem naszej strony.

W odniesieniu do celu i zakresu gromadzenia danych oraz dalszego ich przetwarzania i wykorzystywania przez Facebook, jak również Państwa praw w tym zakresie i możliwości ustawień dotyczących ochrony Państwa prywatności, prosimy o zapoznanie się z informacjami o ochronie danych osobowych na Facebooku.

Ponadto Facebook poddał się umowie o ochronie prywatności zawartej między Unią Europejską a USA i uzyskał certyfikat. W związku z tym Facebook zobowiązuje się do przestrzegania standardów i przepisów europejskiego prawa o ochronie danych osobowych. Dalsze informacje można znaleźć w następującym wpisie pod linkiem: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.

Odniesienie do osłony prywatności, jak również do informacji o ochronie prywatności, odnosi się odpowiednio do wszystkich ofert produktów Facebooka wymienionych w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności. Aby uniknąć powtórzeń, nie dokonuje się dalszych identycznych odniesień.

ii) Google Maps

Na tej stronie używamy usługi mapowania Google Maps. Oferta pochodzi z Google. Google Maps pozwala nam pokazać, za pomocą plug-in interaktywnych map bezpośrednio do serwisu. Powinno to umożliwić funkcję karty komfortowe użytkowanie.

Odwiedzając witrynę Google otrzymuje informacje, że masz odpowiedni dno nazwie naszą stronę internetową. Ponadto wspomniane dane w tej polityki prywatności pod 3a) oraz, ewentualnie, przesyłana w kontekście użycia planowania trasy wprowadzonego () adresu początkowego. Informacje są zwykle przekazywane są do serwera Google w USA i tam przechowywane. Udzielający tej strony nie ma wpływu na transmisję danych. Nawet ta odbywa się niezależnie od tego, czy Google udostępnia konto użytkownika, który jest zalogowany, czy nie ma konta użytkownika istnieje. Jeśli jesteś zalogowany do Google, dane są prawdopodobnie zasili konta bezpośrednio. Jeśli nie chcesz przypisać do swojego profilu w Google, należy zalogować się przed włączeniem przycisku. Google będzie przechowywać dane w profilach użytkowników i wykorzystuje je do celów reklamy, badania rynku i / lub dostosowanego projektu na jego stronie internetowej. Taka ocena jest przeprowadzana w szczególności (nawet dla zalogowanych użytkowników) za świadczenie reklamy oparte na potrzeby i do innych użytkowników sieci społecznej o swoich działaniach na naszej stronie. Masz prawo do prawa do kwestionowania powstawaniu tych profili użytkowników, które które muszą być zgodne Google do ćwiczeń. Taka ocena jest przeprowadzana w szczególności (nawet dla zalogowanych użytkowników) za świadczenie reklamy oparte na potrzeby i do innych użytkowników sieci społecznej o swoich działaniach na naszej stronie. Masz prawo do prawa do kwestionowania powstawaniu tych profili użytkowników, które które muszą być zgodne Google do ćwiczeń. Taka ocena jest przeprowadzana w szczególności (nawet dla zalogowanych użytkowników) za świadczenie reklamy oparte na potrzeby i do innych użytkowników sieci społecznej o swoich działaniach na naszej stronie. Masz prawo do prawa do kwestionowania powstawaniu tych profili użytkowników, które które muszą być zgodne Google do ćwiczeń.

Korzystanie z Google Maps prowadzi się atrakcyjną prezentację naszej oferty online w interesie i dla ułatwienia śledzenia naszych notowanych na miejscach serwisu. Stanowi uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust Lit.. 1 F oznacza DSGVO.

iii) Google reCAPTCHA

Na obsługiwanych przez nas stronach internetowych korzystamy z funkcji Google reCAPTCHA Służy nam ona do rozróżniania, czy dane wejściowe są wprowadzane przez człowieka, czy też przez zautomatyzowane, maszynowe przetwarzanie (np. przez tzw. boty). To jest oferta od Google.

Zapytanie umożliwia Google określenie, z jakiej strony internetowej pochodzi zapytanie i z jakiego adresu IP jest używane tzw. pole wprowadzania reCAPTCHA. Oprócz adresu IP użytkownika, Google może również gromadzić inne informacje niezbędne do oferowania i gwarantowania tej usługi, przy czym informacje te są zazwyczaj przekazywane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO. Nasz uzasadniony interes leży w bezpiecznym funkcjonowaniu naszej strony internetowej oraz w zapobieganiu niepożądanemu, automatycznemu dostępowi w formie spamu lub podobnej.

iv) Google Web Fonts

W celu zapewnienia jednolitej prezentacji czcionek, w niniejszej witrynie zastosowano czcionki zewnętrzne – tzw. czcionki internetowe. Są one dostarczane przez Google (https://www.google.com/webfonts/). Te czcionki internetowe są zintegrowane przez połączenie z serwerem, zwykle z serwerem Google w USA. Adres IP przeglądarki w urządzeniu końcowym odwiedzającego naszą stronę internetową jest zapisywany przez Google. Aby Twoja przeglądarka mogła również wyświetlać optycznie ulepszone przedstawienie naszych tekstów, Twoja przeglądarka ładuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej Twojej przeglądarki podczas wywoływania naszej strony. Jeśli przeglądarka nie obsługuje tej funkcji, do jej wyświetlania w komputerze używana jest standardowa czcionka.

Przetwarzanie danych prowadzone w tym kontekście opiera się na art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f DSGVO. W uzasadnionym interesie leży, aby nasza strona internetowa i związane z nią oferty były zaprojektowane w sposób jak najbardziej jednolity i atrakcyjny.

Jeśli chcesz zapobiec używaniu czcionek internetowych w powyższym znaczeniu, możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, aby czcionki nie były ładowane z serwerów Google (na przykład, poprzez instalację dodatków takich jak NoScript lub Ghostery dla Firefoksa).

Więcej informacji na temat Google Web Fonts można znaleźć pod adresem: https://developers.google.com/fonts/faq?hl=de-DE&csw=1.

6. Prawa osób dotkniętych

Masz prawo:

 • w celu uzyskania informacji o Państwa danych osobowych przetwarzanych przez nas zgodnie z art. 15 DSGVO. W szczególności użytkownik może zażądać informacji na temat celów przetwarzania, kategorii danych osobowych, kategorii odbiorców, którym jego dane zostały lub zostaną ujawnione, planowanego okresu przechowywania, istnienia prawa do sprostowania, anulowania, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu, istnienia prawa do odwołania, pochodzenia jego danych, jeżeli nie zostały one przez nas zgromadzone, jak również istnienia zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania oraz, w stosownych przypadkach, istotnych informacji na temat ich szczegółów;

 • zgodnie z art. 16 DSGVO, do niezwłocznego żądania poprawienia nieprawidłowych lub niekompletnych danych osobowych przechowywanych przez nas;

 • zgodnie z art. 17 DSGVO do żądania usunięcia przechowywanych u nas Państwa danych osobowych, chyba że ich przetwarzanie jest niezbędne do skorzystania z prawa do wolności słowa i informacji, do wypełnienia obowiązku prawnego, ze względu na interes publiczny lub do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych;

 • zgodnie z art. 18 DSGVO, domagać się ograniczenia przetwarzania danych osobowych, o ile dokładność danych jest kwestionowana przez Ciebie, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale odmawiasz ich usunięcia, a my już ich nie wymagamy, ale wymagasz ich w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub złożyłeś sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 DSGVO;

 • zgodnie z art. 20 DSGVO, do otrzymywania Państwa danych osobowych, które nam Państwo podaliście w ustrukturyzowanym, wspólnym i maszynowo czytelnym formacie lub do żądania ich przekazania innej odpowiedzialnej stronie;

 • zgodnie z art. 7 ust. 3 DSGVO, do odwołania swojej zgody w każdej chwili. W związku z tym nie możemy w przyszłości kontynuować przetwarzania danych w oparciu o tę zgodę oraz

 • złożenia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 DSGVO Z reguły można zwrócić się do organu nadzorczego w miejscu zamieszkania lub pracy lub do naszego biura.

7. Prawo do sprzeciwu

Jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f DSGVO, mają Państwo prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych zgodnie z art. 21 DSGVO, jeżeli istnieją ku temu powody wynikające z Państwa szczególnej sytuacji lub jeżeli sprzeciw jest skierowany przeciwko bezpośredniej reklamie. W tym ostatnim przypadku mają Państwo ogólne prawo do sprzeciwu, który zostanie przez nas wprowadzony w życie bez wskazania konkretnej sytuacji.

Jeśli chcesz skorzystać z prawa do odwołania lub sprzeciwu, po prostu wyślij e-mail na adres datenschutz@kanzlei-burzynski.com.

8. Bezpieczeństwo danych

Używamy popularnej metody SSL (Secure Socket Layer) w połączeniu z najwyższym poziomem szyfrowania obsługiwanym przez Twoją przeglądarkę. Z reguły jest to 256-bitowe szyfrowanie. Jeśli Twoja przeglądarka nie obsługuje 256-bitowego szyfrowania, używamy zamiast tego 128-bitowej technologii v3. Możesz stwierdzić, czy dana strona naszej witryny jest transmitowana w formie zaszyfrowanej przez zamknięte wyświetlanie symbolu klucza lub blokady w dolnym pasku stanu Twojej przeglądarki.

Podczas przetwarzania Państwa danych stosujemy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby chronić je przed przypadkową lub celową manipulacją, częściową lub całkowitą utratą, zniszczeniem lub nieuprawnionym dostępem osób trzecich. Nasze środki bezpieczeństwa są stale ulepszane zgodnie z rozwojem technologicznym.

9. Aktualność i zmiana niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych jest obecnie ważne i ma status ze stycznia 2020 r.

Zmiana niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych może okazać się konieczna w związku z dalszym rozwojem naszej strony internetowej i ofert na niej zamieszczonych lub w związku ze zmianą wymogów prawnych lub urzędowych. Aktualne oświadczenie o ochronie danych osobowych można w każdej chwili uzyskać dostęp i wydrukować na stronie internetowej https://www.kanzlei-burzynski.com.