Odpowiedzialny za treść zgodnie z § 10 Abs. 3 MDStV:

Elżbieta Burzynski, Kastanienallee 152, 23858 Reinfeld

Disclaimer

Dokładamy wszelkich starań, aby zaprezentować na tej stronie prawidłowe i kompletne informacje. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za poprawność, aktualność i kompletność informacji na tej stronie. Nie gwarantujemy również dokładności, aktualności i kompletności informacji dostępnych na stronie, ani tego, że informacje te są dostępne w formie klikalnego lub nie klikalnego hiperłącza.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian lub uzupełnień do udostępnionych informacji bez uprzedniego powiadomienia.

Informacje zawarte na tej stronie nie stanowią porady prawnej za pośrednictwem Internetu, ani nie należy ich interpretować jako prośby o udzielenie porady prawnej w Internecie.

Copyright

Zawartość tej strony jest chroniona prawem autorskim. Wszystkie prawa są zastrzeżone.

Niedozwolone jest wysyłanie niezamówionych wiadomości reklamowych pocztą elektroniczną.

Impressum

Nazwa biura, adres, dane kontaktowe
Kancelaria Prawna Elżbieta Burzynski
Chrysanderstrasse 110a,
21029 Hamburg 
Telefon: +49 157 362 33 976
faks: +49 4533 20 80 275
info@kanzlei-burzynski.com

Tytuł prawny

Radca prawny (przyznawany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej)

został przyjęty do Hanzeatyckiej Izby Adwokackiej w dniu 14 września 2016 roku jako prawnik europejski zgodnie z § 2 EuRAG.

Właściwe izby

Hanseatische Rechtsanwaltskammer Hamburg
Valentinskamp 88
20355 Hamburg

Okręgowa Izba Radców Prawnych
Włodkowica 8,
50-072 Wrocław

Ubezpieczenie od odpowiedzialności zawodowej

HDI Versicherung AG

Zasięg terytorialny: Na całym terytorium UE oraz w krajach objętych Porozumieniem o Europejskim Obszarze Gospodarczym

Przepisy zawodowe

Obowiązują następujące przepisy zawodowe:

Federalna Ustawa o Prawnicych (BRAO)
Kodeks postępowania zawodowego (BORA)
Przepisy dotyczące prawników-specjalistów (FAO)
Ustawa o opłatach dla prawników (RVG)
Kodeks postępowania prawników Unii Europejskiej (CCBE)
Regulamin ten jest dostępny w języku niemieckim i angielskim pod adresem: www.brak.de.

Poza tym:

Kodeks Etyki Zawodowej
Ustawa z dn. 5. lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej.
Przepisy te można znaleźć na stronie internetowej:

https://kirp.pl/ lub www.sejm.gov.pl/prawo/prawo.html.

w języku polskim.

Pozasądowe rozstrzyganie sporów

W przypadku sporów pomiędzy adwokatami i ich klientami istnieje możliwość pozasądowego rozwiązywania sporów na wniosek w Okręgowej Izbie Adwokackiej w Bremie (zgodnie z § 73 ust. 2 nr 3 w związku z § 73 ust. 5 BRAO) lub w komisji arbitrażowej Izby Adwokackiej (§ 191 f BRAO) przy Federalnej Izbie Adwokackiej, która znajduje się na stronie internetowej Federalnej Izby Adwokackiej: www.brak.de.

Email: Rada Arbitrażowa(at)brake.de